לאומית זהבלאומית כסף
תעריףקבוצת גילתעריףקבוצת גיל
₪ 10.12  0 - 18 ₪ 7.16  0 - 18
₪ 34.68  18 - 24.5 ₪ 15.79  18 - 24.5
₪ 56.95  24.5 - 29.5 ₪ 15.93  24.5 - 29.5
₪ 74.28  29.5 - 34.5 ₪ 22.70  29.5 - 34.5
₪ 81.51  34.5 - 39.5 ₪ 25.13  34.5 - 39.5
₪ 104.61  39.5 - 44.5 ₪ 26.19  39.5 - 50.5
₪ 112.32  44.5 - 49.5 ₪ 27.58  50.5 - 51.5
₪ 115.42  49.5 - 50.5 ₪ 27.84  51.5 - 59.5
₪ 116.15  50.5 - 51.5 ₪ 29.36  59.5 - 64.5
₪ 119.03  51.5 - 59.5 ₪ 34.25  64.5 +
₪ 119.28  59.5 +  
הערה : "גיל ביטוחי" - גילו המדוייק של העמית ביום הולדתו הקרוב ביותר ליום תשלום הפרמייה.

התעריפים מעודכנים לחודש 01/2021.
פרמיה בגין ילדים – במשפחה בה לפחות אחד ההורים חבר בתוכנית, החל מילד רביעי חינם.
הפרמיה מוצמדת מדי חודש למדד.
הפרמיה משתנה על פי גילו הביטוחי של העמית, במועד התשלום בפועל.