לאומית זהבלאומית כסף
תעריףקבוצת גילתעריףקבוצת גיל
₪ 10.94  0 - 18 ₪ 7.47  0 - 18
₪ 28.96  18 - 24.5 ₪ 18.84  18 - 24.5
₪ 51.43  24.5 - 29.5 ₪ 18.98  24.5 - 29.5
₪ 68.36  29.5 - 34.5 ₪ 25.54  29.5 - 34.5
₪ 75.21  34.5 - 39.5 ₪ 26.64  34.5 - 39.5
₪ 96.08  39.5 - 44.5 ₪ 27.23  39.5 - 44.5
₪ 103.47  44.5 - 49.5 ₪ 26.95  44.5 - 49.5
₪ 105.23  49.5 - 50.5 ₪ 26.53  49.5 - 50.5
₪ 111.31  50.5 - 51.5 ₪ 28.70  50.5 - 51.5
₪ 111.71  51.5 - 52.5 ₪ 28.80  51.5 - 52.5
₪ 115.50  52.5 - 53.5 ₪ 28.97  52.5 - 53.5
₪ 115.98  53.5 + ₪ 29.41  53.5 - 59.5
   ₪ 31.19  59.5 - 64.5
   ₪ 35.11  64.5 - 69.5
   ₪ 36.61  69.5 +
הערה : "גיל ביטוחי" - גילו המדוייק של העמית ביום הולדתו הקרוב ביותר ליום תשלום הפרמייה.

התעריפים מעודכנים לחודש 05/2019.
פרמיה בגין ילדים – במשפחה בה לפחות אחד ההורים חבר בתוכנית, החל מילד רביעי חינם.
הפרמיה מוצמדת מדי חודש למדד.
הפרמיה משתנה על פי גילו הביטוחי של העמית, במועד התשלום בפועל.